LOST AND FOUND

P1140421

*ENGLISH VERSION BELOW*

Alting er ret kaotisk her pt. En masse organisatoriske og praktiske problemstillinger, som kræver, at vi holder tungen lige i munden. Imens fortsætter livet sin vante gang med de forskellige problemer, der nu knytter sig hertil. I går blev Joel kontaktet af det lokale politi. De sad med en døv kvinde og hendes cirka tre måneder gamle baby. Politiet aner ikke hvem kvinden er, og kontaktede Joel for at få hjælp til at kommunikere med kvinden og hjælpe hende. Jeg tog med Joel og vi mødte kvinden. Hun græd og det var meget svært at kommunikere med hende. Hun kan ikke tegnsprog og hun kan ikke skrive. What to do? Joel ville hjælpe politiet med at lave efterlysning til både avis og TV. Og i mellemtiden, hvad så? Joel spurgte mig, hvad jeg synes om at tage hende med på skolen. Jeg synes det var en god idé. Jeg mener; nærmest alting ville være bedre end den ussle container hun pt. befandt sig i. Jeg tænkte et øjeblik over det hele. Situation på skolen er lige nu ret presset af forskellige årsager, og det fik mig til at ændre mening. Så jeg foreslog i stedet, at hun kunne tage med mig hjem. Her er stille og roligt, og når man tænker på hendes situation – hmm; jeg tror hun har brug for at være et roligt sted mere end nogensinde. Joel og politikvinden talte lidt om det, og var enige om at det var en bedre idé. Så nu huser jeg altså en ukendt døv kvinde og hendes fine lille baby (en pige) imens politiet forsøger at finde ud af hvem hun og hvor hun kommer fra. Mor og baby har det godt under omstændighederne. Hun tøffer rundt med babyen på ryggen, bader, vasker sit tøj og spiser alt imens vi forsøger at kommunikere gennem en meget primitiv form for tegnsprog. Jeg ved ikke hvad der sker videre herfra. For både kvindens og hendes babys skyld håber jeg, at politiet finder ud af hvem hun er. Og mest af alt håber jeg, at hun har en familie et sted – og at de savner hende..

******

Everything is pretty chaotic here these days. We have many organizational and practical issues that require us to watch our steps carefully. Meanwhile everyday life goes on with its problems of its own. Yesterday the local police contacted Joel. They had a lost deaf woman with a three month old baby. The police have no idea who she is and contacted Joel for help communicating and helping the woman. I went with Joel and we met the woman. She was crying and it was very hard to communicate with her. She doesn’t know sign language and she doesn’t know how to write either. What to do? Joel wanted to assist the police in making a missing person report for both newspaper and TV. And while trying to find out who she is, then what? Joel asked me what I thought about taking her to school. I said it would be a good idea. I mean, compared to the poor storage container she was in right now anything would be better. I continued thinking about it for a moment. The situation at school is currently under pressure for different reasons, which made me change my mind. Instead I suggested that the woman went home with me and stayed at my house. It’s more quiet and peaceful here, and thinking about her situation – well; I think she needs to be in a safe and quiet place more than ever. Joel and the policewoman talked about it and agreed that it was a better idea. So now I am housing an unknown deaf woman and her cute little baby girl while the police is trying to find out who she is and where she comes from. Considering the circumstances both mother and baby seem to be doing fine. She walks around with the baby on her back, washes her clothes, bathes and eats while we try to communicate through a very primitive form of sign language. I don’t know what will happen next. For the sake of the woman and her baby I just hope that the police succeed and find out who she is. And most of all I hope, that she has a family somewhere – and that they miss her..

One comment

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>