A BITTERSWEET GOODBYE

P1170324BLOG

*ENGLISH VERION BELOW*

Sent i aften rejser jeg hjem – eller, jeg rejser i hvert fald tilbage til Danmark. Det bliver et bittersødt farvel, for jeg vil ikke rejse – og jeg vil gerne rejse.

De seneste to måneder her har været.. ja, jeg er faktisk ikke helt sikker på hvilket ord jeg skal bruge om dem. De har været meget anderledes end hvad jeg havde forestillet mig – på både godt og ondt. I vanlig stil har her været mange udfordringer og problemer. De største udfordringer synes dog at have været af personlig karakter.

Jeg har lært meget. Og jeg lærer stadig. Jeg ville lyve hvis jeg sagde, at det har været nemt. Det har det ikke. Nogle gange må man lære på den hårde måde.

Jeg kom for at forandre BDI; hjælpe med at organisere, administrere, kommunikere osv. Alt sammen for at forbedre vilkårene for børnene, lærerne og BDI som organisation. Det kan nogle gange være svært at få øje på fremskridtene og forandringerne. Det synes nogle gange som om, at hver gang man tager et skridt frem, så tager man fem skridt tilbage. Kommer man overhovedet nogen vegne? Ja, det gør man faktisk! Men det tager tid. Og det kræver meget tålmodighed. Den største forandring synes dog at være sket hos mig selv. Helt og aldeles utilsigtet. Men i virkeligheden har jeg nok været dén, der har haft mest brug for forandring.

Og nu har jeg altså brug for at rejse hjem for en stund. Stikke en finger i jorden. Trække vejret. Finde mig selv i det her ”ingenmandsland”; splittet mellem to kontinenter – to lande og to kulturer. Jeg har brug for at finde ro i mit hoved – brug for at finde ro i mit hjerte. I Danmark venter også en del udfordringer; jobsøgning, operationer, flytning med mere. Så det er vist ingen overdrivelse at sige, at den kommende tid bliver.. interessant.

Hvornår jeg kan rejse tilbage til Uganda har jeg ingen anelse om. Men selvom jeg er i Danmark, så fortsætter jeg naturligvis mit arbejde for BDI. Forhåbentlig kommer der mere klarhed over det ene og det andet i løbet af foråret og sommeren.

Indtil da? Bye bye, love.

*****

Late tonight I am going home – or I am going back to Denmark. It will be a bittersweet goodbye, because I don’t want to leave – yet I want to leave.

These past two months here have been.. well, I am not really sure which word to use about them. They have been very different from what I imagined – in both good ways and bad ways. As usual there have been many challenges and problems. Yet the biggest challenge this time around seems to have been for me personal.

I have learned a lot. I am still learning. I’d be lying if I said that learning is easy. It’s not. Sometimes you must learn the hard way. 

I came here to change BDI; help organise,  manage, communicate, etc. Everything I have done, I have done in order to improve the conditions for the children, teachers and BDI as an organization. It can sometimes be hard to spot progress and change here. Sometimes it seems as if every time you take one step forward, then next you take five steps backwards. Is anything really happening here? Yes, things are actually happening! But they take time. And they require a whole lot of patience. The biggest change though seems to have been within me. Completely unintentional. But truth is, I have probably needed this change the most.

And now I need to go back to Denmark for a while. Test the waters. Breathe. Find myself in this “nowhere land” – stuck between two continents; two countries and two cultures. I need to find peace in my mind – I need to find peace in my heart.  In Denmark I also have different things to take care of; find a job, surgeries, relocation and other things. So in many ways the time to come will be.. interesting.

I don’t know when I can go back to Uganda. But even though I’m in Denmark, I will of course continue my work for BDI. Hopefully things will be more clarified during spring and summer.

Until then? Bye bye, love.

One comment

  1. Tina

    Jeg er her stadig, selv om jeg ikke har givet så meget lyd fra mig. Forstår (som man nu kan uden at være der) din splittelse. Knus Tina

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>