Tagged: deaf

READY. SET. GO!

(english below)

I morgen tidlig rejser jeg til Uganda. Det er sådan lidt halvt-spontant og i øvrigt den korteste tur nogensinde. Jeg skal være der i bare ni dage! 

Foråret har på mange måder været super intenst; arbejde, operationer og livet sådan generelt. Jeg ville gerne have været til Uganda i løbet af sommeren, men efter min mave-/bækken operation i maj, fik jeg tre måneders “rejseforbud”. Nu er de tre måneder gået, og det kribler i mig for at komme afsted. Der sker så meget med bygningen af vores nye skole, og jeg har slet ikke fået opdateret så meget, som jeg ville.

Når jeg kommer til Uganda, så er skolen faktisk lukket, så jeg får ikke set alle børnene. Og ja, hvorfor rejser jeg så? Er det ikke på grund af børnene, at jeg kommer? Jo, det er det lige præcis. Børnene og deres fremtid. Og derfor rejser jeg nu, fordi der er behov for fysiske møder ang. den nye skole og en masse organisatoriske ting og arbejdsopgaver. Det er alt sammen noget, som i sidste ende (forhåbentlig) får en positiv effekt på børnenes fremtid. Dét er min førsteprioritet. Kan jeg samtidig få lov til at se børnene, så er det kun en bonus. En meget dejlig bonus endda. Men det kan jeg altså ikke denne gang. 

Nårh ja, og hvorfor kun ni dage? Jo, jeg er blevet sådan en med fast voksenarbejde. Og så kan man altså ikke lige hive fem uger eller mere ud af kalenderen på et tilfældigt tidspunkt i løbet af året. I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Men jeg prøver at vende det til min fordel. Kun at have ni dage sætter en helt anden dagsorden end når man har en måned eller mere. Jeg glæder mig og er spændt på, om jeg rent faktisk når det altsammen trods TIA og andre finurligheder. 

Flere opdateringer om det altsammen snart.

//

Tomorrow morning I’m leaving for Uganda. It’s kind of spontaneous and by far the shortest trip ever: I’ll stay for just 9 days!

Spring has been very intense in many ways: work, surgeries and well – life in general. I wanted to go to Uganda during the summer, but after my latest stomach surgery in May, I got a 3 months “travel ban”. Now, the 3 months have passed, and I can’t wait to go! There is so much happening with the building of our new school, and I haven’t been updating as much as I wanted.

When I come to Uganda, the school will actually be closed. Meaning I will not get to see the kids. So, why go? Isn’t it because of the kids that I keep returning? Yes, that’s exactly why. Because of the kids and their future. And so I travel now, because there is an urgent need for (physical) meetings regarding the new school and a lot of organizational issues and tasks to handle. It’s all something that eventually (and hopefully) will have a positive effect on the children’s future. And that’s my first priority. If I get the chance to see the kids too, then it’s just a (wonderful) bonus. But this time I won’t.

Okay, so why only 9 days? Well, because of my work here in Denmark. Now I have “adult work” and can no longer leave for 5 weeks or more at a random time of the year. At least not at this time of the year. But I’ll try to make the best of it. When you have just 9 days you need a completely different agenda than when you have a month or more. I’m excited to see what it will be like, and whether I’ll manage to do everything despite TIA and what ever may come in the way.

More updates about it all soon.

“I DO”

p1270158editblogKitiibwa & Sarah

*english below*

I lørdags var jeg til det længe ventede bryllup. Og sikke et bryllup!

Fik besked på at være i kirken kl.13. Jeg var lidt spændt på om man faktisk holder tiden til den slags ceremonier. Jeg nåede da også at få en smule koldsved fordi vi var forsinkede, for ville vi nu gå glip af hele ceremonien? Vi kom cirka 40 minutter for sent og jeg måtte grine højt, da vi nærmest var de eneste, der var kommet. Så ja, afrikansk tid er åbenbart også gældende for bryllupper. Der gik lang tid inden flere begyndte at komme. Men så, endelig skete der noget. Og cirka kl.15.45 gik ceremonien i gang.

Først kom Kitiibwa med jakkesæt, en pink skjorte og det allermest cool knaldrøde store butterfly. Han blev fulgt ind af sin mor. Derefter kom smukke Sarah i en overdådig hvid kjole med strut, blonder, perler og slør i følge med sine brudepiger – som i øvrigt gik forrest. Og så var der en masse ceremonielle ord frem og tilbage. Gik desværre glip af det meste, da tolken ikke var helt kvalificeret til dagens opgave. Pyt. Kitiibwa og Sarah sagde ”’ja” og fik hinanden.

Efter brylluppet var der reception. Vi skulle hurtigt afsted, så vi kunne være derinde inden brudeparret. Det var en slags overdækket lokale med en fantastisk udsigt over det mest af Kampala. Der var stillet borde op, som var dækket med hvide duge. Alle stole havde hvidt betræk og lyserøde bånd. Og så sad vi der imens musikken bragede ud af højtalerne og folk dansede rundt på må og få. Der var i øvrigt ikke dækket op med glas og tallerkener, sådan som man kender det fra danske bryllupper.

Og så kom de; brudeparret. De gik dansende rundt om alle bordene og bød folk velkommen. Da alle borde var igennem (vi var måske små 100 mennesker) satte brudeparret sig ned ved hovedbordet. Og så skulle alle præsenteres. Og det foregår simpelthen sådan, at man rejser sig op (i flok – fx alle os fra BDI) og så går man dansende op til hovedbordet og står i en halvcirkel så alle kan se en. En ”toastmaster” fortæller hvem man er, og derefter får en person fra halvcirklen mikrofonen og fortæller lidt mere. I vores tilfælde blev vi introduceret som ”BDI family”. Og hvem er nu vi? Noget med døve? Joel benyttede lejligheden til at fortælle lidt. ’Tegnsprog er tålmodighedens, kærlighedens og håbets sprog’, som Joel så smukt formulerede det. 

Florence og Davis (to elever fra vores skole) og jeg blev selvfølgelig peget ud i dagens anledning, da vi alle tre er døve. Det er ikke første gang jeg er blevet peget ud på den måde. Den slags er altid lidt mærkeligt, fordi man føler sig som sådan en ting, der skal studeres. Men jeg forstår pointen; at vise, at vi er helt ligesom alle andre. Og vi blev da også taget vældig godt imod, om end der også var mange der bare blev ved med at glo – også længe efter vi var færdige med at præsentere os. Det er i øvrigt heller ikke første gang, at jeg oplever dét.

Nå, efter introduktion af alle var der mad! Hvert bord gik efter tur op og fik en tallerken mad og en sodavand. Klassisk ugandisk mad; ris, matoke (madbananer), cassava, kål, chapati, kartofler og et mindre stykke kød. Efter middagen forsvandt brudeparret og kom tilbage igen i de smukkeste farvede og prikkede kreationer. Der var bestemt noget spansk vibe over det! Og så var der mere dans (for video, se her eller nedenfor) og bryllupskage. Bryllupskagen var vældig fin, men temmelig kedelig. Ligesom en halvtør sandkage med smagløs glasur. (Det overraskede mig ikke, for jeg har før fået fødselsdagskage, som er den samme type.) Og så er der åbenbart tradition for at gæster for kage med hjem. Så alle borde fik en hel kage med. Vores er senere blevet delt på skolen.

Omkring kl.22 var festlighederne overstået og vi tog hjem. Et rigtig fint og meget anderledes bryllup. Jeg er meget glad og taknemlig for at kunne være en del af deres store dag. Tillykke til Mr. and Mrs. Kitiibwa!

Se billeder nedenfor.

//

Saturday I went for the long waited wedding. And what a wedding!

We were told to be at church at 1pm. I was a little excited whether people actually keep time for such ceremonies. And so I did start to get a little nervous, as we were late. Would we miss the ceremony? We were about 40 minutes late and reaching church I had to laugh hard since we were almost the only ones being there. So yes, apparently African time applies for weddings as well. It took long before more people came, but then finally something happened. At about 3:45pm the ceremony started.

First, Kitiibwa, dressed in a suit, a pink shirt and the coolest big red bow tie, came in with his mother. Then came Sarah with her bridesmaids. She was dressed in a beautiful white dress with lots of blondes, tulles, pearls and a veil, and looked so beautiful. Then all of the ceremonial talking happened in front of the altar, but unfortunately I missed most of it, since the interpreter of the day wasn’t quite qualified for the task. Oh well. Kitiibwa and Sarah said, “I do” and got each other!

After the wedding there was a reception in Kampala. We had to leave quickly since we had to be there before the wedding couple. The place reminded of a gazebo located on the second floor with a view of most of Kampala. All the tables had white table cloths and all chairs had white covers and pink ribbons. And so we sat there while the music played loud over the crowd and people danced here and there. The tables were btw cleared – no plaits or glasses or anything, as we know it from weddings in Denmark.

And then they came, the wedding couple. They walked dancing from table to table to greet everyone welcome. When they had been at all tables (we were perhaps around 100 people) they sat down at the main table. And then everyone had to introduce him- or herself. It is done like this; you stand up (in a group – for instance all of us from BDI) and then you walk dancing to the main table and stand in a half circle so everyone can see you. The master of ceremony introduces you and then one person from the group gets the microphone and speak. In our case we were introduced as ‘BDI family’. And who exactly are we? Something with the deaf? Joel shared a few words and beautifully stated, ‘sign language is the language of patience, love and hope’.

Florence and Davis (two students from our school) as well as myself were ‘pointed’ out, as we are deaf. It’s not the first time I have been pointed out like that, and it always makes me feel a little weird – like I’m an object to be studied. But I do understand the point, which is to show other people that we are just like them. And people did treat us all well. A few though kept starring even long after the presentation had come to an end. Not the first time I have experienced that either btw.

Anyways, after the introduction it was time for food! After turn we all walked out to a small hallway and received a plate of food and a soda. It was classic Ugandan food; rice, matoke (green bananas) cassava, cabbage, chapati, potatoes and a small piece of meet. After the dinner the couple disappeared only to turn up again shortly after dressed in the most beautiful colorful dotted creations. It certainly had some Spanish vibes to it. And then there were more dancing (for video, see here or below) and it was time for wedding cake! The cake was very beautiful, but the taste was a little boring. It was like a dry cake with tasteless frosting. (Didn’t surprise me, since I’ve had birthday cakes before. They are of the same type.) And then apparently it is tradition to give the guests a cake to take home. All groups had a whole cake. Us at BDI as well – we shared our cake at school.

Around 10pm the wedding celebrations were over and we went home. It was a very beautiful and very different wedding. I’m very grateful that I got to be a part of their big day. Congratulations to Mr. & Mrs. Kitiibwa!

p1270086editblogKitiibwa and his mother

p1270112editblogBeautiful Sarah and her bridesmaids

p1270121editblog

p1270127editblogWalking down the isle

p1270147editblogAt church

p1270153editblogAt church

p1270255editblogThe wedding couple arriving at the reception

p1270211editblogThe wedding cake!

p1270283editblogLet’s dance!

If the video isn’t working, go to YouTube and watch it.