Tagged: kawempe

HOME, SWEET HOME

HomeBLOG
Mit hjem i Uganda // My home in Uganda

Det er vist ikke gået nogens næse forbi, at jeg er kommet godt til Uganda. I vanlig stil blev hentet i lufthavnen af en hel gruppe mennesker. Køreturen til Kawempe var mørk og varm, og jeg tog mig selv i at sidde og smile ved den genkendelige og hjemlige røgede lugt af Uganda. I dagslyset næste dag fortsatte smilene ved gensynet med Kawempe.

Skolen er lukket på grund af ferie, men jeg har haft nogle skønne dag alligevel. De første dage gik med at ordne forskellige praktiske ting og nyde at være tilbage. Jeg bor med Rebecca, som er lærer hos BDI. Ikke bare er hun sød og nem at bo med. Hun også forsøder min tilværelse ved at lave mad, gør rent og hjælper med at vaske mit tøj. Jeg skal lige vænne mig til det, forstået på den måde, at jeg konstant render rundt med dårlig samvittighed over ikke at røre en finger. Men når jeg spørger om jeg skal gøre noget eller kan hjælpe med noget, så griner hun bare og siger nej. TIA, kan man vist sige. I det hele taget føles tilværelsen ret luksuriøs. Toilettet har endda fået træk og slip, om end selve toilettet stadig blot er ”et hul i jorden”. Badene er stadig iskolde, men nu er jeg i det mindste holdt op med at få åndenød hver gang jeg tænder for vandet. Der er endda en bruser! Så pyt med at vandet sprøjter i alle retninger. Det er en bruser!

Det er også blevet til mange gensyn med både Frank, lærerne hos BDI og de lokale. Overraskende mange genkender mig, kender mit navn og hilser mig varmt velkommen tilbage. Det skyldes muligvis den til tider ret overvældende opmærksomhed man får som hvid (mzungu). På grund af mine døve ører går jeg dog selvsagt glip af en del tilråb og almindelig kommunikation. Men af og til lykkes det mig alligevel at fange den – også på luganda (det lokale sprog man taler i dette område). Som da vi den anden dag var på vej hjem i bil. Vi bakkede langsomt ad den hullede jordvej, og vinduerne i bilen var rullet ned. En mindre gruppe lokale sidder og snakker og spiller og da de får øje på mig kigger de alle sammen intenst på mig. En kvinde i gruppen råber med et smil til mig; ”Mzungu, oli otya?” (Mzungu, how are you?) Og da jeg svarer ”gyendi” (I’m fine) er de alle sammen ved at tabe næse og mund og bryder ud i grin. Jo jo, nok er jeg er døv og kridhvid. Men jeg kan stadig mundaflæse – åbenbart også på luganda!

Nårh ja, og jeg får til stadighed at vide at jeg blevet ”BIG”. Selv damen i supermarkedet kigger anerkendende på mig og konstanter hvor stor jeg er blevet. Ehm, tja. Kompliment eller ej; jeg vænner mig altså aldrig helt til det.

Skolen startede i mandags for de større børn. For de små børn starter den først igen om et par uger. Mit arbejde er imidlertid gået i gang. Mere om det. Snart.

It hardly passed anyone by, that I have arrived well in Uganda. As usual, I was picked up at the airport by a bunch of people. The drive to Kawempe was dark and warm, and I caught myself smiling by the familiar, homey smokey scent of Uganda. The following day brought yet more smiles when dayligt hit Kawempe and I realized my return.

The school is closed due to holiday, yet still I have had some fantastic days. The first days I settled in, taking care of all the practical chores and enjoyed being back. I am staying with Rebecca, whom is a teacher with BDI. Not only is she sweet and easy to live with. She also embellishes my life by cooking, cleaning and helping me to wash my clothes. Though enjoyable, it still takes some getting use to. I constantly feel guilty for not lifting a finger. But when asking her if there is anything I can do, she just laughs at me and says “no”. TIA, I guess. All in all, life feels quite luxurious. The toilet is even “pull the chain” though still just a whole in the ground. And there is even a shower! It´s still ice-cold, but at least I no longer get a shortness of breath every time I turn on the water. Never mind that the water sprinkles in all directions. It’s a shower!

There has also been many other reunions with both Frank, the teachers of BDI and the locals. Surprisingly, many recognize me, know my name and greet me warmly at my return. It might be due to the at times quite overwhelming attention you get as caucasian (mzungu). For instance people shout at me in the streets, but because I´m deaf I miss out on a lot of these greatings. However, sometimes I´m able to catch it – even in Luganda (the local language spoken in this area). Like the other day, when we were on our way home by car. We backed slowly down the bumpy dirtroad, and the windows of the car were rolled down. A small group of locals sat chatting and playing, and when they saw me they all looked intensely at me. A woman in the group shouts at me with a smile; “Mzungu, oli otya?” (Mzungu, how are you?). And when I answered “gyendi” (“I’m fine”) they were all stunned and broke out in laughter. Oh yeah, I might be deaf and white as a sheet, but I can still read lips – apparently also in Luganda!

Oh, and also this time people constantly tells me that I am “BIG”. Even the lady in the supermarket looks at me with recognition and tells me how “big” I am. Well, eh. Compliment or not; I don’t think I will ever get used to it.

The older kids are back for school Monday. The younger kids will be starting in a few weeks. My work has begun. More about that. Soon.