Tagged: mbale

MBALE

P1130969B

P1130970B

P1130963B

*ENGLISH VERSION BELOW*

I mandags tog jeg bussen til Mbale i det østlige Uganda sammen med Joel og Happy – en pige fra skolen. Hun skulle hjem og besøge sin familie, som hun ikke har set i flere måneder. At køre med bus i Uganda er altid en enestående oplevelse – på både godt og ondt. Der bliver solgt alskens ting og sager i bussen, der bliver prædiket, der er højt musik (det skulle efter signede være kristent rock musik..) og ikke sjældent bliver man  stoppet af politiet. Og forsinket – ja, det er man selvfølgelig også. TIA. Der er ikke andet for, end at tage det med et smil. Vi kom til Mbale da det var blevet halv sent og mørkt.

Næste morgen lejede vi en bil og kørte Happy hjem – langt ude på landet. Vi måtte gå det sidste stykke; cirka 15 minutter ad smalle stier blandt jordnøddeplanter, kassava, søde kartofler og hvad har vi, og et enkelt hop over en å, hvor et par kvinder vaskede tøj – og fnisende så til da jeg og min dårlige balance måtte have hjælp til at krydse ”farvandet”. Efter et besøg hos familien, som tæller en mor, to søstre og tre brødre, kørte vi tilbage til Mbale. Vi boede nærmest med Mount Elgon i baghaven – eller i hvert fald en fin udsigt til det. (Mount Elgon er det 17. højeste bjerg i Afrika.) I går tog vi derop på boda boda, og turen  var nærmest magisk. Naturen er så overvældende – og helt umulig at indfange på billeder. Alle nuancer af grønt i alle tænkelige og utænkelige former, små bække, sporadisk med lerhuse og undertiden stødte vi ind i den lokale stamme; bagisu. (Mbale er berømte og berygtede for netop bagisu stammen og deres omskæringsceremonier, der udføres i lige år, og skal markere mænds overgang fra barn til voksen.) Da vi endelig nåede et vandfald (der er vist omkring tre temmelig store..) begyndte det at regne. Selvfølgelig. Men pyt. Der var så smukt og fantastisk deroppe.

Resten af turen har budt på arbejde. I hverdagen i Kawempe er det ikke altid nemt at få mødetid med Joel – han er altid travl og er optaget nærmest 24/7. Så det har været rart med god tid til at få snakket om det ene og det andet. I dag, torsdag formiddag tog vi bussen tilbage til Kampala. Jeg nød på en sær måde turen, lod tankerne vandre og blundede fra tid til anden; et perfekt punktum for en skøn tur. Og hvem ved; måske er jeg heldig at skulle tilbage i næste uge, når Happy skal tilbage til skolen igen..

*****

This last Monday I took the bus to Mbale in Eastern Uganda with Joel and Happy – a girl from school. We were taking her home to visit her family, whom she hadn’t seen for several months. To go by bus in Uganda is always an experience – in both good and bad ways. There are sold all sorts of things on the bus, someone is probably preaching, the music is loud (it is said to be Christian rock music..) and far from seldom the police will stop the bus. And you can count on being late too, of course. TIA. Nothing to do about it, but to smile. When we arrived in Mbale it was late and dark.

The next morning we rented a car and drove Happy home – her home is far outside Mbale. We had to walk the last stretch; about 15 minutes along narrow paths between groundnuts, cassava, sweet potatoes and what have we, and a small jump over a stream, where a couple of women were washing clothes – they obviously found it funny that I (with my very poor balance) needed help to cross the “waters”. After a visit with the family, that counted a mother, two sisters and three brothers, we returned to Mbale. We stayed at a place that almost had Mount Elgon in the backyard – or at least we had a good view for it. (Mount Elgon is the 17th highest mountain in Africa.) We went there yesterday by boda boda. The drive was almost magical. Nature is just overwhelming there – and absolutely impossible to capture with a camera. All shades of green in various shapes and sizes, small streams, a clay house here and there and from time to time we bumped into the bagisu tribe. (Mbale is known for the bagisu tribe and their circumcision ceremonies they conduct every even year to initiate young men into adulthood.) When we finally found the way and reached one of the waterfalls (there are apparently three huge waterfalls..) it started raining. Of course. But never mind. It was just breathtaking to be there.

The rest of our trip has been centered on work. During everyday life in Kawempe it can be quite hard to meet Joel – he is busy working almost 24/7. So it’s been nice to have time to catch up and talk about this and that. Today, Thursday morning we took the bus back to Kampala. In a weird way I enjoyed the bus ride, let my thoughts wander and dozed every now and then; a perfect end to a great trip. And who knows; I might be lucky to go again next week, when Happy is going back for school..