Tagged: paidha

FIVE WEEKS IN SHORT

P1100415EDITBLOG
I samtale med fine Florence // In conversation with lovely little Florence

*english version below*

Fem uger er allerede gået. Det har været et meget anderledes ophold i Uganda denne gang – på både godt og ondt. Jeg lagde ud med at have Rannah som roommate. Det var vidunderligt. Vi har ikke set hinanden i næsten to år, så det var skønt igen at være sammen. Det blev blandt andet til en lille getaway til Paidha, hvor Rannah pt. arbejder. Busturen til Paidha tager som regel 7-8 timer, men vores bus gik i stykker på halvvejen, og vi måtte vente i Kamura i tre timer i mørket på en ny bus blandt hundredvis a minearbejdere. (Enhver der har læst Jacob Ejersbos Afrika triologi kan forstå min paranoia her..) Vi ankom til Paidha sent om natten, og da vi gik mod Rannahs kirke (hvor hun bor) sprang en mand pludselig ud foran os. Han forsøgte at stjæle Rannahs telefon, som vi brugte som lygte. Optøjerne blev heldigvis opfanget af en mand, som kom løbende, og alt endte godt. Vi ankom sikkert til kirken, og lærte en lektie: gå aldrig alene i mørket.

Vi havde kun en enkelt dag i Paidha. Og sikke en dag! Katolske festligheder, frokost med nonner, præster og biskoppen. Det var så skægt og fedt at få en anden indsigt i den katolske verden. Folk var simpelthen så søde og sjove. Om dagen var de alle i fuld ”uniform” – præsterne i smukke grønne kåber. Om aftenen var stemningen meget afslappet og alle var “i civil”. Min lidt snævre forestilling om den katolske verden blev gjort til skamme, da jeg halvt måbende så en af præsterne i Uganda fodboldtrøje med en kold øl i hånden. Det havde jeg ikke lige set komme.. Men som Rannah sagde; katolikker er gode til at nyde alle aspekter af livet!

P1230692BLOG
Smukke Rannah til katolske festligheder i Paidha // Beautiful Rannah in Paidha for Catholic celebration

I Paidha mødte vi også en fælles ven, og lige omkring solnedgang besluttede vi os for en spontan tur på hans boda boda til et nærtliggende bjerg. Sikke en udsigt! Uganda har den smukkeste natur. Næste morgen tog vi tilbage til Kampala. Selvfølgelig var der problemer med bussen, men da vi først kom af sted gik alt som smurt.

IMG_7841BLOG
Spontant mini-eventyr i Paidha // Spontanous mini-adventure in Paidha

En uge senere rejste Rannah. Hun skulle til noget familiekomsammen i USA. Jeg boede derefter alene. Jeg kan godt lide at bo alene, og jeg har også brug for tid alene. Især der. Men en uge senere forsøgte en person at bryde ind i mit hus, og en mærkelig kvinde kom til mit hus og spurgte om penge og mad og nægtede at gå. Hun fortalte også, at hun havde hørt at nogen ville komme og bryde ind i mit hus om natten. Der blev jeg ærligt talt lidt paranoid. Selvom jeg sover med store hængelåse og man skal forcere to døre for at komme ind, så kan man aldrig vide. Der var mærker i døren efter forsøget på indbrud. Jeg er døv, så jeg kan ikke engang høre, hvis nogen forsøger at bryde ind. Ikke at det ville gøre en forskel, men det føjer blot til utrygheden.

Joel insisterede på, at der kom en og sov hos mig, og jeg accepterede. Den første nat sov jeg meget lidt. Samtidig ville jeg gerne tilbage til at bo alene. Primært fordi jeg ikke vil have, at frygt skal kontrollere mit liv. Joel og jeg talte frem og tilbage og han endte med at acceptere. Det ved jeg, at han kun vil gøre hvis det er sikkert. Jeg var glad for igen at bo alene, men indrømmet så sov jeg også lidt uroligt og vågnede mange gange i løbet af natten. Men jeg gjorde det. Næste gang vil jeg dog gerne bo et sted, hvor den store låge omkring komplekset har lås på, og hvor der er en vagt. Det plejer jeg at gøre. Ingen grund til at løbe unødvendige risici. Som en betroet ven i Uganda fortalte mig i forbindelse med episoden; stol aldrig 100% på nogen i Uganda. Trist, men jeg forstår. Uganda er et andet land, med en ganske anden historie end vi kender fra trygge lille Danmark.

Som ovenstående viser, så er det ikke altid nemt at være hvid i Uganda. Det har jeg vidst siden mit første ophold for over tre år siden. Mænd vil giftes med dig uden at kende dit navn, og kvinder vil være venner med dig, fordi de tror du har penge. TIA! Men denne her gang har det ramt mig hårdere. Jeg savner at have et socialt netværk. Jeg savner at have gode venner. Når man gerne vil være i et fremmed land i lang tid, så bliver venskaber endnu mere vigtige. Men at få nye venner er svært. Mange ser kun, at jeg er hvid. De ser ikke Vickie. Nogle gange ville jeg ønske folk ville være farveblinde! Jeg er også døv, og der er stadig rigtig mange mennesker der ser døve som noget ekstremt negativt. ”Smut din døve hvide tøs.” Jeg ved godt, at jeg ikke skal lade det gå mig på, men det gør det altså nogle gange alligevel. Det er mærkeligt at man kan føle sig så meget hjemme i et land, hvor man samtidig føler at man ikke er velkommen. Men, jeg ved godt, at jeg skal ignorere de uvidende og snæversynede mennesker. Den slags findes alle vegne. I stedet handler det om ikke at give op! For selvfølgelig er der undtagelser, der bekræfter reglen. Og jeg er faktisk heldig at have en lille håndfuld mennesker i Uganda, som jeg kan kalde rigtige venner. En af dem er denne skønne kvinde, Rebecca, som jeg tidligere har boet sammen med i syv måneder.

IMG_7734BLOG
Min afrikanske søster, Rebecca // My African sister Rebecca

Mange gange i løbet af de seneste fem uger har jeg følt, at jeg ikke rigtigt har fået udrettet noget. Men nu jeg er rejst derfra, kan jeg godt se, at der faktisk er nået meget: masser af indsamlingsopdateringer (kommer snart), store fremskridt med skolebygning i Semuto, generelle opdateringer fra skolen, indførelse af nye rutiner for at børste tænder (det lyder måske af lidt, men det er noget, der har potentiel stor betydning på sigt), hjælpe med at forbedre situationen for de kvindelige lærere og større piger, når de har menstruation (mere om det senere), arbejde hen mod en plan for at sikre fremtiden for de elever, der afslutter skolen hos os og en helt masse andre ting. Jeg fik også fornøjelsen af at besøge en tidligere elev og hans familie. Jeg elsker at tage på den slags besøg, da de altid giver en helt anden indsigt i livet der.

P1230978BLOG
Arbejde med Disan i Semuto // Work in progress helping Disan in Semuto

Mine sidste dage i Uganda har været TIA på steroider. Masser af misforståelser, dårlig kommunikation, uenigheder, skænderier, sårede følelser, aflysninger – og som prikken over i’et kraftig regn, der får alting til at gå i stå og forvandler alting til mudder. De fleste veje er jordveje, så man kan selv forestille sig hvordan der ser ud efter regnvejr.. Men de sidste dage har dog også været fyldt med glæde, nye eventyr, nye venskaber, smil, grin og masser af kærlighed.

P1240390BLOG
Solnedgang i Semuto // Sunset in Semuto

I eftermiddag kom jeg tilbage til Danmark efter en som altid temmelig skør afrejse. Jeg ankom til lufthavnen i sidste øjeblik og fik ikke mulighed for at sige farvel til alle dem, jeg gerne ville. Mest af alt er jeg ked af, at jeg ikke fik krammet Frank farvel. Jeg håber han kan mærke kærligheden fra afstand.

Nu er jeg tilbage. Tilbage i et andet liv og en anden kultur. Jeg kan ikke helt finde ud af hvordan jeg det med det alt sammen. Det er vist for tidligt at sige. Lige nu er jeg fyldt op med indtryk og følelser. Men en ting ved jeg dog – at min næste tur til Uganda bliver før der er gået 14 måneder, sådan som det var tilfældet denne gang. Jeg ved ikke hvornår jeg skal af sted igen. Men jeg ved at jeg skal tilbage – før, snarere end siden.

//

Five weeks have already gone by. It’s been such a different stay in Uganda this time – for better and for worse. I started out having Rannah as a roommate. That was amazing. We haven’t seen each other in almost two years, so it was really great being together again. We took a small getaway to Paidha, where Rannah is currently serving. The bus ride usually takes 8 hours, but our bus broke down halfway, and we had to wait 3 hours in Kamura in the dark among hundreds of mineworkers for a new bus to come. We arrived in Paidha late at night, and while walking to her church (where she stays), a man suddenly jumped out in front of us trying to steal Rannah’s phone which we were using it as a light in the dark. Luckily a man nearby came running to help, so nothing happened. We arrived safe at her church and learned a lesson: never walk alone in the dark.

Catholic celebration and spontaneous adventures

We only had one day in Paidha, but what a day! Catholic celebrations, lunch with the bishop and the Fathers and Sisters there. I was so fun to get an insight view of the Catholic Church. It’s a foreign world to me. The people there were so kind and funny. During the day there were all in full “uniform” wearing beautiful green robes, but at night they changed, and there was a very relaxed atmosphere. My rather narrow view of the Catholic world was dashed, when I with surprise saw one of the Fathers wearing an Uganda soccer T-shirt and drinking beer. I didn’t see that coming! But as Rannah said; Catholics are good at enjoying all aspects of life! 

In Paidha we also got to meet a friend we have in common, and just before sunset we took a spontaneous ride on his boda to a nearby hill. What a view! Ugandan nature is breathtaking. Next morning we were off to Kampala. The bus started out having problems, but when we finally left things went smooth.

Attempt to break-in

A week later Rannah left Uganda for a family thing in the States. I then stayed alone. I’m happy to stay alone. In fact, I need it. Especially when I’m there. However, a week later a person tried to break into my house, and a funny woman came to my house asking for food and money and refused to leave. She also told me that she heard people would come steal at my house at night. That honestly made me a little paranoid. Though I sleep with big locks and you have to force two doors to get in, then you never know. There were marks in my door from the attempt to break in. I’m deaf, so I can’t even hear if someone tries to break in. Not that it would make a difference, but it adds to the feeling of insecurity.

Joel insisted that a person came to sleep with me at my house, and I accepted. The first night I didn’t really sleep and was awake many times. However, I wanted to get back to staying alone mainly because I don’t want fear to control my life. Joel and I talked back and forth and he finally accepted. I know he would never accept if it wasn’t safe. I was happy staying alone again, but admittedly also slept bad at night waking up many times. But I did it. Next time I will stay at a place where there are locks on the big gate to enter the compound, and perhaps even a guard. I always did so before. Better safe than sorry. As a good Ugandan friend told me; “never trust anyone 100% – this is Uganda.” Sad, but I understand. Uganda is a different country with a different history than tiny and safe Denmark.

The downside of being white

As the above shows, being white in Uganda isn’t always easy. I have known that since my first stay more than 3 years ago. Men wants to marry you without knowing your name, and women wants to make friends with you because they think you have money. TIA! But this time the whole situation has hit me harder than usual. I miss having a social network. I miss having good friends. When you want to stay long-term in a foreign country, friendships become important. Making new friends is though hard. Many people only see that I’m white. They don’t see Vickie. Sometimes I wish people could be colorblind! I’m also deaf, and still so many people see deafness as something bad. “Go away deaf white girl”. I know I shouldn’t let it get to me, but sometimes it does. It’s weird feeling so much at home in a place, and at the same time feeling so unwanted. But, I know I have to ignore the ignorant people – such people are everywhere. Instead I need to stay strong, because I know there are exceptions to the rules. I’m lucky to have a handful of people I consider my real friends. One of these friends is this beautiful woman, Rebecca, whom I stayed with for 7 months two years back.

Work in progress

Many times while I was there I felt like I was doing nothing. But now that I left, I see that I did accomplish many things: fundraising updates (stay tuned), school building progress in Semuto, general updates at school, new routines for the kids on how to brush teeth (perhaps it sounds like a small thing yet it will have a potentially great impact longterm), helping improve the situation for female teachers and older female students when they have their period (updates are soon to come), working on a plan to secure the students that finish our school and many other things. I also had the pleasure to visit a former student and his family. Such visits are just wonderful!

TIA on steroids

My last days in Uganda were TIA on steroids. Crazy really. There were so much miscommunication, disagreements, fights, hurt feelings, cancellations – and on top of it heavy rain, that makes the world stop – everything turns into mud. Most roads there are dirtroads, so maybe you can picture what it’s like when it’s raining. But the last days were also filled with lots of joy, new adventures, new friendships, smiles, laughter and lots of love.

Back to (another) reality

This afternoon I arrived back in Denmark after a rather craxy departure – like they always seem to be when I’m leaving. I arrived last minute at the airport and didn’t get to say goodbye to everyone. Especially I missed hugging Frank goodbye. I hope he can feel my love from afar. Now I’m here. Back in a different life and a different culture. I can’t really tell how I feel about everything yet. Too soon to say. Right now I’m fed up with impressions and emotions. However, one thing I do know – my next stay in Uganda won’t be 14 months away like this one. It will be a lot sooner. I don’t know when I’m going back, but I know I will return – sooner, rather than later.

RETURN TO PAIDHA

P1140023BLOG

P1140199BLOG

P1140208BLOG

Peace

P1140099BLOG

1) Paidha 2) Opio and his twin sister 3) Lunch 4) Peace and me outside her home 5) Just another funny moment with Mr. Cool aka Ivan

*ENGLISH VERSION BELOW*

Tog bussen til Paidha i fredags sammen med Ivan – en lærer fra skolen. Som jeg har skrevet om før, så bor fire af vores elever i Paidha. Vi tog derop for at hente dem tilbage til skolen, som starter igen i morgen efter ferien. Vi forlod Kampala i silende regnvejr ved middagstid og ankom til Paidha otte timer senere. Med det samme vi steg af bussen blev vi helt tilfældigt mødt af en større gruppe unge døve, der hang ud i et lokale i nærheden af bussen. En af disse var Alex – en af vores drenge. Alex fulgte os til det sted vi skulle sove, og næste morgen mødte han os igen sammen med en anden døv lokal pige. Og så startede vi vores tur rundt for at besøge og snakke med alle forældrene. Der blev gået mange kilometer, og det blev til mange smil og fine gensyn på vores vej – og selvfølgelig også en del TIA; som da vi eksempelvis blev nødt til at tage en smutvej på boda boda og endte med zig-zagge os frem mellem lerhytter, kaffeplanter og en masse undrende blikke.. Vi sluttede vores besøgsrunde sidst på dagen, spiste (temmelig sen) frokost og gik så lidt rundt inden vi fandt hvor vi skulle overnatte. Vi var trætte, så efter et tiltrængt bad slappede vi af; hang ud og sludrede om dette og hint. Udover at være en helt fantastisk og dedikeret lærer, så er Ivan også en af de personer jeg arbejder mest med – udover Joel. Men vi ses aldrig privat. Så det var fedt at have tid til at lære hinanden lidt bedre at kende på et mere personligt plan.

Søndag morgen (altså i morges) var vi oppe kl.5 og gik til bussen en halv time senere. Der var afgang kl.6:30, og vi havde aftalt og planlagt alting dagen forinden – inklusiv at købe alle billetterne, som ikke kan refunderes. Vi ventede og ventede. Men børnene kom ikke. Vi ventede lidt mere og udvekslede undrende og let nervøse blinke. Min nervøsitet blev ikke ligefrem mindre, da en tydeligvis forstyrret energisk mand begyndte at udføre alskens mærkværdige ritualer foran bussen. ”Skal han mon med vores bus?”. Men så kom Jennifer, og jeg glemte alt om overtro igen. Og ti minutter før afgang kom Opio med hans forældre og søskende. Og i sidste øjeblik kom Alex og hans far. Men hvad med Peace? Vi forklarede buschaufføren at vi ventede på en. Han accepterede at vente lidt, men 6:45 lukkede døren og bussen kørte. Peace kom aldrig. Da vi var langt fra Paidha fik vi endelig fat på hendes mor. Hun har lovet at Peace tager bussen i morgen tidlig – og vi står klar og venter på hende i Kampala når hun ankommer.

Jeg er træt nu. Træt, men glad. Og eftertænksom. Der er ekstremt mange døve i Paidha, og det sætter altid mange tanker i gang at komme sådan et sted – ikke mindst med tanke på de mange problemer med fattigdom, misbrug og prostitution der er deroppe. Og ja, med tanke på, at der ikke er nogen skole for døve. Men selvom det på mange måder ser sort ud, så fastholder jeg at ”håbet er lysegrønt”. Med hårdt arbejde og tålmodig skal det nok lykkes at skabe et eller andet. Eller som de siger her; ”With God anything is possible”.

*****

Friday I travelled to Paidha with Ivan – a teacher from our school. As I’ve written about before, four of our students are living in Paidha. We went up there to take them back to school after the holiday – school is beginning again tomorrow. We left Kampala in pouring rain around noon, and eight hours later we arrived in Paidha. Just as we got of the bus we literally bumped into a large group of deaf young people. One of these young people was Alex – one of our boys. Alex followed us to the place we were going to sleep, and the next morning he met us again with another deaf local girl. And then we began our tour to visit and talk to the parents of our students. We walked many miles, and the walk was filled with smiles, reunions – and of course TIA. (For instance when we had to take a short cut on boda boda and drove zigzagging between huts, coffee plants and lots of wondering faces..) We finished our visits at the end of the day, ate (rather late) lunch and then walked around a little until we found a place to spend the night. We were tired, so after a much-needed shower we just relaxed; hung out and talked about this and that. Besides being a fantastic and dedicated teacher, Ivan is also one of the people whom I work the most with – besides Joel. But we never meet private, so it was great to have time to get to know each other better on a more personal note.

Sunday morning (that is this morning) we got up at 5 am, and half an hour later we walked to the bus. Departure time was 6:30 am, and the day before we had arranged everything – including buying all the tickets, which are not refundable. We were at the bus waiting and waiting. But the children didn’t come. We waited a little longer and looked at each other with a hint of worry and anxiety. My anxiety didn’t exactly disappear when this (obviously not-well) man energetically began to perform all sorts of bizarre rituals in front of the bus. “Is that man going with our bus?” But then Jennifer came, and I forgot all about superstition again. Ten minutes before departure Opio arrived with his parents and siblings. And last minute Alex and his father came. But what about Peace? We explained the bus driver that we were waiting for her. He accepted to wait a bit, but 6:45 they closed the door and the bus took off. Peace never came. When we were far from Paidha we finally reached her mother. She promised to take Peace to the bus tomorrow morning. We will be waiting for in Kampala once she arrives.

I’m tired now. Tired, but happy. And thoughtful. There are extremely many deaf people in Paidha, and it always makes me think and wonder. Especially considering the many problems with poverty, abuse and prostitution – and the fact that there is no school for the deaf up there. But despite these rather discouraging conditions, I insist, that “hope is bright green.” With hard work and patience changes will be made. Or as they say here; “With God anything is possible”.

PAIDHA

P1110427BLOG

English version below

I fredags rejste jeg til Paidha i det nordlige Uganda sammen med Joel og to lærere fra skolen. Fire af vores børn fra skolen bor deroppe, og de har været væk fra skolen i mange måneder på grund af forskellige problemer – blandt andet kommunikationsproblemer. Vi rejste derfor derop for at tale med forældrene, og med et håb om at kunne tage børnene med tilbage til skolen.

Rejsen derop foregik med bus. Og glem alt om komfortbusser – busserne er gamle og slidte. Vi var ikke mere end kommet ud af Kampala før vi blev stoppet af politiet og fik kappet nummerpladerne på grund af uvisse problemer. Vi fik dog lov til at forsætte. Otte stive timer i en bumpende bus – siddende på sæder betrukket med hård plastik. Behøver jeg sige, at det var varmt?! På en sær måde nød jeg dog turen alligevel. Der er så smukt nordpå – og grønt! I Kawempe er alting rødt og enten støvet eller mudret – nogle gange ligefrem begge dele. Nordpå er der også mange, der bor i lerhytter, så I kan selv forestille jer udsigten. Og vi så både elefanter og aber på vejen – jeg blev pludselig 5 år igen!

Vi ankom sent og det var for længst blevet mørkt. Næste morgen ventede en lang dag. Vi fik selskab af Joels ven, Innocent, (kan man andet end elske afrikanske navne?!) som hjalp os med at oversætte. I Paidha taler de alur (bare navnet på sproget er umuligt at udtale..), og her i Kawempe taler de luganda. Så kommunikationen foregik på alur, luganda, engelsk og ugandisk tegnsprog. Hvor der er vilje, er der vej! Vi gik hele dagen fra lerhytte til lerhytte og mødte forældrene til de fire børn fra vores skole. Det var på én og samme tid smukt, hårdt, spændende – og sindsygt varmt! Livet i Padiha er hårdt, og der er rigtig meget fattigdom. Der er desuden mange døve børn deroppe, men ingen skole for døve. Trist.

Vi havde egentlig planlagt at skulle hjem lørdag, men endte med at blive til søndag på grund af tidspres. Vi manglede at tale med en far til en pige. Han ville efter sigende ikke sende hende tilbage til skolen. Vi gav det et sidste forsøg om aftenen. Jeg ville så gerne med, men Joel sagde i første omgang nej. Vist mest fordi det var sent, mørkt – ”og hvorfor vil du med? Er du ikke træt?”. Trods de mange timer vi havde gået i varmen, var jeg sjovt nok slet ikke træt. Da Joel indså hvor gerne jeg ville med, så overgav han sig med et smil, og sagde ja. Juhuu! Vi kørte over stok og sten på boda og fandt endelig den rigtige lerhytte. Natten var kulsort og det eneste lys kom fra en stjernespækket nattehimmel og lygterne fra boda’en. Vi fandt faren og sad i mørket foran lerhytterne, som kun er oplyst ved hjælp af små hjemmelavede paraffinlamper. De, som kender mig, ved at jeg har en ekstremt dårlig balance. Så at famle sig rundt i mørket var… sjovt! Heldigvis var der altid en hånd i nærheden. Jeg har ingen anelse om hvor mange mennesker der var, men jeg fornemmede hurtigt at der pludselig var rigtig rigtig mange. Faren talte alur, Innoncent oversatte til engelsk, og Joel oversatte videre til ugandisk tegnsprog. Med fare for at lyde total pladderromantisk, så var det simpelthen sådan en fantastik oplevelse. Og det allerbedste var, at faren sagde ja til at vi kunne tage hans datter med tilbage på skolen!

Tidlig søndag morgen satte vi os på bussen – med alle fire børn, præcis som vi havde håbet på. Børn kan køre med til halv pris, fordi de kan dele sæder. I hvert fald i teorien. Vores fire børn er bare alle over 10 år og ikke specielt små. Så vi var otte personer på seks sæder. I otte bumpende timer. Men det havde på en sær måde også sin charme.

Børnene er nu tilbage på skolen, og vi har fået afklaret de mange misforståelser der florerede hos familierne i Paidha. Trods teknologien tillader os at kommunikere på lange afstande, så er der stadig intet der slår det personlige møde. Specielt ikke når det gælder komplicerede sager, som det var tilfældet i Paidha. Jeg glæder mig til at komme tilbage og besøge familierne. Forhåbentlig kommer der også en dag en skole for døve deroppe. Håbet er i hvert fald mere lysegrønt end nogensinde.

Der er en smule billeder nedenfor. Lidt svært at fotografere i så stærkt solslys..

*****

Travelled with Joel and two teachers from our school to Paidha in Northern Uganda last Friday. Four kids from our school stay up there, and they have been away from school for several months due to some different problems – mostly centered on communication. We travelled up there to meet the parents in the hope of bringing back the children to school.

We went by bus. And you can forget everything about comfort busses – the busses are old and shabby. We hardly made it out of Kampala until the police stopped the bus and cut the number plates due to some unknown problems. We were though allowed to continue. Eight hours in a bumping bus – seated on seats covered with hard plastic. Need I say it was hot?! In a weird way I though enjoyed the ride. It’s so beautiful and green everywhere up there. In Kawempe everything is red and either dusty or muddy – sometimes even both. Also, up north many people live in huts, so you can imagine the view. And we saw both elephants and monkeys on our way – I suddenly turned 5 years again!

We arrived late, and it was dark long time ago. Next morning we had a long day ahead of us. We had company of one of Joel’s friends, Innocent (you gotta love the African names!), who helped us interpret the conversations with the parents. In Paidha they speak Alur (just the name of the language is impossible to pronounce..), and in Kawempe they speak Luganda. So the communication this weekend was a mix of Alur, Luganda, English and Ugandan sign language. Where there’s a will, there’s a way! We walked all day long from hut to hut and met the parents of the four kids from our school. It was beautiful, hard, exciting – and extremely hot! Life in Paidha is hard, and there is a lot of poverty. And there are many deaf kids there, though no school for deaf. Sad.

We actually planned to go back Saturday, but because of time pressure we waited till Sunday. We still needed to talk to one father of a girl. It was told that he didn’t want his daughter to go back to school. We gave it one more try in the evening. I wanted to come so badly, but Joel said no. I think mostly because it was dark and late – “and why do you want to come? Aren’t you tired?” I wasn’t tired despite the many hours of walking. When he realized how much I wanted to come, he surrendered with a smile and said yes. Yay! We drove through the night and finally found the hut. The night was dark, and the only lights came from a starring sky and the lights of the boda. We found the father and sat outside the huts, which were only lit by small homemade paraffin lamps. Those who know me know, that I have an extremely poor balance. So to grope around in the dark was… fun! Fortunately, there was always a hand nearby. I have no idea how many people were there, but I sensed there were many! The father spoke Alur, which Innocent interpreted into English, and then Joel interpreted into Ugandan sign language. At the risk of sounding like a cornball, it was such an amazing experience. And the best part was, that the father agreed to send his daughter back to school!

Early Sunday morning we jumped on the bus – with all four children, just as we had hoped for. Children can run at half the price, because they can share seats – at least in theory. Our four kids are just all over 10 years and not particularly small. So we were eight people in six seats for eight bumpy hours of return. But in a strange way it had it’s charm.

The kids are now back at our school, and we have sorted out the many misunderstandings that were up there. Despite that technology allows us to communicate in even far distances, there is nothing that beats the personal meeting. Especially when it comes to complicated situations like the ones in Paidha. I can’t wait to go back there and meet the families again. And hopefully, one day there will also be a school for deaf up there. As we say in Denmark; “Hope is bright green”. And I must say, that hope has never been brighter than now.