Tagged: sponsor

WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS

P1050972

English version below

Den ene uge er der fokus på brystkræft, den næste på sclerose. Så gælder det muskelsvind, diabetes, hjertekarsygdomme – og listen bliver ved. Men for mig – for mig gælder det hver eneste dag i Uganda.

Døve i Uganda er udstødte og udsatte, som jeg også har skrevet om i dette indlæg. Skolen i Kawempe kæmper for at overleve. Det er svært at skaffe sponsorer, og der er masser af undskyldninger for ikke at hjælpe. Men børnene og deres problemer forsvinder ikke, bare fordi vi lukker øjnene. De er her. Og de har brug for vores hjælp – de har brug for din hjælp!

Du bestemmer i princippet selv prisen for at blive sponsor. Kontinuitet er vigtigere end størrelsen på beløbet. Et godt udgangspunkt er 150 kr. om måneden. Når man bliver sponsor for et barn, så støtter man indirekte alle børn, idet pengene blandt andet går til mad. Pengene vil også gå til lægebesøg og/eller medicin, hvis barnet bliver syg. Men et sponsorat giver mere end mad og lægebehandling. Et sponsorat giver også noget så klichéfyldt som kærlighed! For tænk engang; “der er nogen, der bryder sig om mig!” Det er børnene desværre ikke vant til. Jeg er selv blevet overrasket over, hvor stor værdi det faktisk har for børnene at få en sponsor; “der er virkelig nogen, der elsker mig og bekymrer sig om mig.”

Der er også mulighed for at sponsorere en lærer. Alle lærerne hos BDI arbejder frivilligt. BDI stræber efter at få 500 kroner pr. lærer. En beskeden, men tiltrængt løn for det arbejde de udfører på skolen med undervisning og at tage sig af børnene. En sponsoraftale vil være med til at sikre, at lærerne har et hjem, at de får mad – og at de måske ligefrem kan tage en boda til/fra skole. På nuværende tidspunkt bruger de dagligt flere timer på at gå til og fra skolen. Det er vist unødvendigt at sige, at det er hårdt – især på en knurrende og tom mave. Selvom lærerne arbejder på skolen af kærlighed til børnene, er det selvfølgelig svært at arbejde uden løn. Nogle af lærerne er blevet tvunget til at stoppe på skolen til fordel for et lønnet job andetsteds, så de kan passe deres egne familier. Konsekvensen for skolen og børnene er fatal. For mange af børnene er lærerne de eneste kærlige voksne i deres liv. At finde nye lærere, der er i stand til at kommunikere med børnene på tegnsprog og som samtidig er villige til at arbejde uden løn er nærmest umuligt. Fordi et sponsorat til en lærer er dyrere, er det en oplagt mulighed hvis man fx er en virksomhed, en forening, en klub eller måske bare en gruppe af venner. 10 personer skal fx blot spytte 50 kroner i kassen hver måned – og voilà; man har et sponsorat til en lærer!

Der er naturligvis mulighed for at have kontakt med sit sponsorbarn eller -lærer via post, email med mere. Man kan selvfølgelig også vælge at være anonym sponsor.

Muligheden for god gammeldags donation til organisationen som helhed foreligger naturligvis også. Alle beløb er velkomne – intet er virkelig for småt; pengene rækker langt i Uganda. Skolen og BDI er afhængige af donationer og sponsorater udefra, idet de endnu ikke har nogen faste indkomster. Eftersom de fleste børn er forladte, er der fx ikke nogen til at betale for at de skal gå på skolen, som man ellers gør andre steder i Uganda. Derfor er sponsorater og donationer så forbandet vigtige!

Er du klar til at gøre en forskel for et ugandisk barn eller lærer fra BDI, eller har du nogle spørgsmål generelt om sponsorater og organisationen? Skriv til mig på vickie.madsen@gmail.com.

TAK!

Se billeder af børnene og lærerne nedenfor.

English version

One week the focus is on breast cancer, the next, sclerosis, then maybe muscular dystrophy, diabetes, or heart disease – the list goes on. But for me – for me, every single day all that matters to is the deaf children in Uganda.

Deaf children in Uganda are vulnerable and excluded. The school of Boanerges Deaf Initiative is struggling to survive and needs people like you to be willing to step up and get involved. It is very difficult to find people willing to be sponsors, and there are plenty of excuses not to help. But the deaf children do not simply disappear just because we close our eyes to them. They are here. And they need our help – they need your help!

As a sponsor, you have the freedom to decide for yourself the amount of your monthly contribution. Thirty dollars a month is ideal for a child’s sponsorship, but continuity is more important than the amount. When you sponsor a child you will implicitly support all children as the money from sponsorships will be spent on food. It also provides medical care if the child becomes ill. A sponsorship provides more than food and medical care. A sponsorship also demonstrates to the child that they are LOVED! Imagine, “someone cares about me!” The Ugandan deaf children are not used to this. It’s of great value for the children to feel the love and care from a sponsor.

You can also sponsor a teacher. The teachers at BDI are all volunteers. For a teacher, a hundred dollars a month is the recommended amount. This will provide them with a much needed salary for all of the hard work they do at school teaching and meeting the needs of the deaf children. For these awesome teachers, a sponsorship will help ensure that they have a home, food, and will even make it possible for them to use transportation. It is common for them to walk for several hours each day to and from the school. Needless to say this is difficult under any circumstances – especially on an empty stomach. Although the teachers serve the kids out of love and compassion, it is very hard for them to work without pay and some have been forced to resign and move on to paying jobs so that they can care for their own families. This is devastating to the school. For many of the kids, the teachers are the only loving adults in their lives. Finding new teachers who are able to communicate with the children through sign language and are willing to work for no pay is nearly impossible. Of course, a sponsorship for teachers is more expensive. This is a great opportunity for a company, school group or group of friends. If a ten people commit to sponsoring a teacher, that is only ten dollars a month per person. Many hands make light work.

For those who wish, there will be opportunity to have contact with the child or teacher you sponsor through letters, emails and more. Another option for helping out is of a good old-fashioned donation to the organization as a whole. All amounts are welcome – nothing is too small! You wouldn’t believe how far our money can go down there!

The school and BDI rely on sponsorships and donations, as they do not yet have a source of fixed income. Since most children are abandoned, there is for example no one to pay for them to attend the school, which is how most Ugandan kids are able to attend school. These circumstances make sponsorships and donations of vital importance.

Are you ready to make a difference in the lives of a deaf student or a teacher at BDI, or have general questions about sponsorship or Boanerges Deaf Initiative? Contact me at vickie.madsen@gmail.com. If you live in the States you can also contact Kris Detrow at playlikeotters@msn.com.

Thank you!

See pictures of the kids and teachers below.